Pololetní výsledky skupiny CFIG potvrzují výhled na rekordní roční zisk

Pardubice 29. 9. 2022 – Skupina CFIG zveřejnila konsolidované výsledky hospodaření za první pololetí 2022. Zisk skupiny za první polovinu roku se blíží hodnotě celkového zisku za rok 2021. Tato skutečnost i nezanedbatelný růst většiny aktiv skupiny dává dobrý předpoklad k očekávání rekordních výsledků za celý rok 2022.

  • Hrubý zisk skupiny před zdaněním dosáhl za 1. pol. 2022 hodnoty 87 mil. Kč. Hrubý zisk skupiny za celý rok 2021 činil 93,6 mil. Kč.
  • Aktiva skupiny činila k 30. červnu 1,477 miliardy korun, což je 25% nárůst za 1. pololetí roku 2022 ve srovnání s hodnotou k 31. 12. 2021.

Za letošní první pololetí jsme dosáhli srovnatelného zisku jako za celý loňský rok, což si myslím, že stojí za pozornost. A to navíc v době, kdy byla zahájena válka na Ukrajině a roztočila se inflační spirála, což mělo dopad na některé naše činnosti. Nebýt těchto událostí, věříme, že bychom dosáhli zisku o cca 10-20 % vyššího. I na druhou polovinu roku máme optimistický výhled a věříme, že bude ještě silnější než ta první. Za letošní rok očekáváme opět rekordní zisky,” uvádí zakladatel skupiny CFIG Martin Chovanec.

Shrnutí obchodních výsledků dceřiných společností skupiny (k 30. 6. 2022), které působí v hlavním sektoru zájmu CFIG. Jedná se o společnosti CFIG Credit působící na úvěrovém trhu, CFIG Real Estate působící na trhu s nemovitostmi a CFIG Debt působící v sektoru pohledávek.

  • Hodnota úvěrového portfolia činila 1,425 mld. Kč, což znamená 17% nárůst oproti stavu 1,214 mld. Kč k 31. 12. 2021
  • Hodnota portfolia pohledávek činila 1,03 mld. Kč
  • Hodnota realitního portfolia činila 517 mil. Kč, což znamená nárůst o 31 % oproti stavu 394 mil. Kč k 31. 12. 2021

O společnosti

Finanční a investiční skupina CFIG je mladým a neotřelým hráčem na poli financí a investic. Svá aktiva má v celé řadě různých odvětví, které však jako celek dávají dohromady ucelenou a navzájem se propojující síť aktivit a investic. Klíčovými aktivitami skupiny jsou oblasti financování, realit a pohledávek. Skupina CFIG zaujímá důležité postavení i na poli e-commerce a to především ve správě finančních portálů. V neposlední řadě skupina CFIG investuje také do zachování českého umění, které tvoří převážnou část firemní sbírky. Skupina CFIG, působící převážně na českém trhu, byla založena v roce 2012 v Pardubicích jako fintechový startup, v roce 2021sespolečnost CFIG transformovala v holding. Právě Pardubice jsou pro skupinu velmi důležité. Význam pardubického regionu pro skupinu CFIG se odráží v aktivitách nadačního fondu CFIG, který byl založen v roce 2018 a jehož filosofie se ubírá směrem k podpoře projektů a událostí v Pardubicích a blízkém okolí.